Gert Scheerlinck, Filip, 2018 ©

Gert Scheerlinck, Filip, 2018 ©

Een ode of vergane glorie ?

[NL] (English below)

In een aftands, bijna uit elkaar vallend goudkleurig kader kan men na enig speurwerk de vorm herkennen van een postzegel. De beeltenis is zo goed als verdwenen, letterlijk uitgegomd. De resterende rode inkt en de titel van het werk duwt ons richting het portret van Koning Filip, Koning der Belgen. 

Mogen we deze psychologisch geladen handeling interpreteren als een verwerping van traditionele waarden en vergane glorie? Geldt het eerder als een act, een performance die de monarchie in vraag stelt of brengt Scheerlinck louter een ode aan Robert Rauschenberg, die in 1953 een tekening van Willem de Kooning wiste en hierdoor een nieuw tijdperk inluidde?

‘Filip’ is verkrijgbaar in een editie van 10. Contacteer twelve twelve voor info/prijs. 

---

[ENG]

In a tarnished, almost disintegrating gold-colored frame one can recognize the shape of a stamp after some detective work. The image is as good as gone, literally erased. The remaining red ink and the title of the work pushes us towards the portrait of King Philip, King of the Belgians.

Can we interpret this psychologically charged act as a rejection of traditional values and decayed glory? Does it honor as an act, a performance that questions the monarchy or does Scheerlinck merely offer a tribute to Robert Rauschenberg, who erased a drawing by Willem de Kooning in 1953 and heralded a new era?

'Filip' is available in an edition of 10. Contact twelve twelve for info and price.